suc

Súťaž v speve a hre

Na Katedre hudby súťažili v hre a speve

Ružomberok, 16. apríl – Približne šesťdesiat účastníkov sa v utorok a stredu zišlo na Katedre hudby Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity (PF KU). Dôvodom stretnutia bol X. ročník interpretačnej súťaže s medzinárodnou účasťou „Študentská umelecká činnosť.“ Súťažiacich zo Slovenska aj zo zahraničia, hosťujúcich porotcov a všetkých prítomných privítali na slávnostnom otvorení vedúci Katedry hudby (PF KU) Rastislav Adamko a prodekanka pre kvalitu a akreditáciu Nadežda Stollárová, ktorí zaželali zúčastneným veľa úspechov a hosťom príjemný zážitok.
P1060178-Copy

ZUMAG: o prednáške na tému WordPress

text uverejnený na zumag.ku.sk

(autor: Miroslava Siváková): Katedra informatiky Katolíckej univerzity v Ružomberku (KU) v spolupráci s IT klubom usporiadala v rámci fakultného seminára prednášku s Petrom Nemčokom, zakladateľom slovenského portálu WordPress.sk. Ten predstavuje jeden z CMS systémov, vďaka ktorým môžete aktualizovať informácie na webe bez veľkých programátorských znalostí.