NCE – New Challenges in Education

defthum

Erasmus intenzívny program: Nové výzvy v edukácii (NCE) sa začne 2.9.2013. Ponúkne študentom príležitosť hlbšie preniknúť do pedagogiky a IKT , umožní spoznať kolegov z ďalších krajín a nadviazať nové priateľstvá.

Ak sa chcete zúčastniť prednášok, exkurzií, pracovať v medzinárodnom tíme alebo chcete byť súčasťou organizačného tímu, prihláste sa do 1.8.2013.
viac info aj na nce.ku.sk