Fakultný seminár – správa PC sieti v datacentrách

fakultnytsystems

Katedra informatiky Vás v spolupráci s IT klubom a firmou T-systems pozýva na prednášku o správe PC sieti v datacentrách, ktorá sa uskutoční 21.10.2013 o 11:20 v miestnosti A442 (budova PF).

Prednášku možno využiť na absolvovanie predmetu Fakultný seminár. Fakultný seminár je potrebné odovzdať do 11.11.2013 v kancelárii A407. Známky budú zapísané do Abakusu. V prípade nezrovnalostí bude možná konzultácia v kancelárii A404.