Fakultný seminár – Web z pohľadu automatickej semantizácie a užívateľských preferencií

Katedra informatiky Vás v spolupráci s IT klubom pozýva na prednášku s názvom: Web z pohľadu automatickej semantizácie a užívateľských preferencií (Ako rozvíjať u žiakov kritické myslenie), ktorá sa uskutoční v stredu 24.09.2014 o 14:40 v miestnosti A442 (budova PF). Prednášať bude Prof. RNDr. Peter Vojtáš, DrSc. Prednáška je určená hlavne pre študentov jednoodborovej informatiky.

Prednášku možno využiť na absolvovanie predmetu Fakultný seminár. Referát je potrebné odovzdať do 17.10.2014 v tlačenej podobe na sekretariáte Katedry informatiky (A407).