Fakultný seminár – Počítačová kriminalita

fakultak-kriminalita

IT Klub v spolupráci s Katedrou informatiky Vás pozýva na prednášku na tému Počítačová kriminalita. Prednáška sa uskutoční 11.3.2015 v miestnosti A333 od 9:30. Prednášať bude Michal Reiter (touchit.sk).

Prednášku možno využiť na absolvovanie predmetu Fakultný seminár. Fakultný seminár je potrebné odovzdať do 27.03.2015 v kancelárii A407. Známky budú zapísané do Abakusu.

V prípade nezrovnalostí bude možná konzultácia s Ing. Petruškovou, PhD.