Kontakt

Korešpondenčná adresa:

IT klub
Katedra informatiky
Pedagogickej fakulty
Katolíckej univerzity v Ružomberku,
Hrabovská cesta 1,
034 01  Ružomberok

itklub9@gmail.com

Kancelária:

Miestnosť 123 (prvé poschodie),
Pedagogická fakulta,
Katolíckej univerzity v Ružomberku,
Hrabovská cesta 1,
Ružomberok