O klube

IT klub je študentské združenie zapísané v Univerzitnom registri študentských združení Katolíckej univerzity v Ružomberku.

 

IT klub bude podporovať získavanie nových znalosti z oblasti informačných technológií a bude prezentovať nové trendy v informačných technológiách vo svete.
Napomáhať študentom riešiť zadania a úlohy, usmerňovať ich k lepším výsledkom, zlepšovať úroveň chápania preberaného učiva študentov katedry informatiky, ale aj záujemcov o informačné technológie.
Riešiť problémy s PC a PC komponentmi.
Organizovať besedy, Realese Party (oficiálna udalosť spojená s vydaním novej distribúcie linux), workshopy a pod.
Premietať zahraničné konferencie ako sú Google I/O , predstavovať nové produkty IT firiem, predstavovať novinky Microsoft, rôznych linuxových distribúcií, premietanie týždeň Žive.cz/sk s diskusiami k odprezentovaným témam.

 

Členom študentského klubu môže byť ktorýkoľvek študent Katolíckej univerzity, ktorý prejaví záujem, nehľadiac na pohlavie, či študijný odbor a splní požiadavky prijímacieho pohovoru.