História klubu

(pozri tiež fotogalériu)
Klub vznikol 17. decembra 2012 na základe rozhodnutia rektora KU, v súlade s čl. 2 ods. 7 Smernice č. 10/2010 o študentských združeniach na Katolíckej univerzite v Ružomberku, a zapísaním do Univerzitného registra študentských združení s registračným číslom 3 Študentské združenie IT klub.

 

2013

 • Po oficiálnom schválení vzniku klubu boli vytvorené webové stránky klubu.
 • Fakultné semináre:
  • CMS WordPress – Prednášajúcim bol Bc. Peter Nemčok, zakladateľ slovenskej komunity wordpress a stránky wordpress.sk. Článok o tomto fakultnom seminári bol uverejnený na stránke študentov žurnalistiky (http://zumag.ku.sk/?p=20849).
  • Správa PC sietí v dátových centrách – Prednášala dvojica Maroš Filip a Andrea Lovacká z firmy T-Systems Slovakia, ktorá sa zaoberá spravovaním dátových centier po celom svete. Prednášky sa zúčastnilo rovných 100 študentov.
  • Riešenie zabezpečenia počítačových sieti v medzinárodných korporáciách v praxi a prednášajúci MSc. Andrej Jelenik prišiel až z Prahy.
 • NCE – New Challenges in Education – členovia klubu vytvorili počas letných prázdnin stránky http://nce.ku.sk/ a neskôr sa podieľali aj na spracovávaní a editovaní ich obsahu. Pred začiatkom akademického roka, kedy sa táto dvojtýždňová konferencia uskutočnila, vypomáhali pri registrácii účastníkov konferencie, inštalovali softvér potrebný pri prednáškach (GeoGebra, Toon Boom Studio), vytvárali fotodokumentáciu. Členovia klubu mali počas konferencie aj vlastnú prednášku v anglickom jazyku a starali sa o jazykovú podporu počas konferencie. Taktiež sa starali o nastavovanie techniky (projektorov a pc).
 • Koncert porotcov súťaže ŠUČ a Súťaž v speve a hre – klub zabezpečoval fotodokumentáciu, videozáznam a prevoz aparatúry na námestí Andreja Hlinku. Taktiež podával informácie zahraničným hosťom a študentom na akcii.
 • Člen IT klubu navrhol katedre zavedenie certifikátu po absolvovaní laboratórnych prác v Optolaboratóriu, ktorý sa ujal.
 • Technická podpora:
  • V učebni A447 klub opravoval 3 počítače na ktorých nefungoval operačný systém. V tej istej učebni sa inštaloval aj softvér na výuku programovania Free Pascal. V učebni A403 sa inštaloval softvér Articulate a Baltík na všetky počítače.
  • IT klub sa spolupodieľal na zapojení študentského rádia Pulz v nových priestoroch univerzitnej knižnice KU. Staral sa o profilaptiku, zabezpečenie a stabilizáciu systému, zapojenie počítačov do internetovej siete. Zapojenie monitora moderátorom do vysielacej miestnosti apod.
 • Klub pomáhal katedre matematiky s prekladaním matematických článkov do typografického systému LaTex.
 • Účasť na externých podujatiach:
  • WORDCAMP 2013 Bratislava – web
  • ANDROID ROADSHOW 2013 Žilina – web
  • MICROSOFT TECHDAYS 2013 Žilina
  • IT EXPO 2013 Žilina – web
  • CAMPUS PARTY EUROPE 2013 Londýn – web
 • Klub prijal troch nových členov.

 

2014

 • Fakultné semináre:
 • Technická podpora
  • V učebniach 402, 403 a 447 sa členovia klubu pravidelne starajú o chod a funkčnosť počítačov, inštaláciu, aktualizáciu softvéru a čistenie diskov. V učebni 402 zabezpečovali internetové pripojenie do operačného systému linux. V učebni 249 klub zabezpečil aktualizáciu prehliadačov a inštaloval program skype na počítače, ktoré boli využívane v kurze pre seniorov. V učebni následne inštalovali doplnky flash a java. Na žiadosť študentskej informačnej služby klub vypomáhal s pripojením do siete Eduroam.
 • Účasť na DOD Pedagogickej fakulty. Klub reprezentoval katedru informatiky. K tomuto podujatiu bol členmi klubu vytvorený web http://itklub.ku.sk/dod, plagát a naprogramované roboty NXT.
 • Do učebne 447 boli presunuté komponenty z vitrínky na chodbe, prerozdelené a rozložené na nové poličky.
 • Účasť a prezentovanie klubu na konferencii DIDINFO v Banskej Bystrici – web
 • Koncert porotcov súťaže ŠUČ a Súťaž v speve a hre – klub zabezpečoval fotodokumentáciu a videozáznam pre potreby katedry hudby.
 • Počas týždňa vedy a techniky klub organizoval prezentáciu v spoločenských priestoroch Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity.
 • Jednota dôchodcov Slovenska, okresná mestská organizácia Ružomberok požiadala IT klub o výpomoc so spracovaním papierovej databázy členov do elektronickej podoby. Zoznam členov bol spracovaný v MS excel, kde bola vytvorená štruktúra pre pridanie ich údajov a informácii o zaplatení poplatku členstva.
 • Klub pomáhal katedre matematiky s prekladaním matematických článkov do typografického systému LaTex.
 • Účasť na externých podujatiach:
  • WORDCAMP 2014 Bratislava – web
  • CodeCon 2014 Bratislava – web
  • ANDROID ROADSHOW 2014 Žilina
  • MICROSOFT TECHDAYS 2014 Žilina
  • DIDINFO Banská Bystrica
  • WebX
  • IT expo 2014 Žilina
  • Hack.Summit()
 • Klub prijal štyroch nových členov, jeden člen z klubu odišiel na základe ukončenia štúdia na KU.

2015

 • Účasť na DOD Pedagogickej fakulty. Klub reprezentoval katedru informatiky. K tomuto podujatiu bol členmi klubu upravený web http://itklub.ku.sk/dod a naprogramované roboty NXT.
 • Fakultné semináre:
  • Počítačová kriminalita – prednášal Michal Reiter (touchit.sk)
 • Účasť na externých podujatiach:
  • WORDCAMP 2015 Bratislava – web
  • INTERNETOVÁ AKADÉMIA #2: Ako by (ne)mala vyzerať vaša stránka? – web
 • Členovia klubu absolvovali kurz WordPress začiatočník
 • Výpomoc katedre matematiky s prípravou a priebehom konferencie Galileo, CEEPUS a Polish-Czech-Slovak conference, 3.-4.6. – kontrola funkčnosti počítačov a projektorov v učebniach a aule, usmerňovanie účastníkov.
 • Medzinárodná súťaž v programovaní BALTIE 2015 – finále
  • spoluorganizácia
  • vytvorenie informačného webu – http://itklub.ku.sk/baltie/
  • príprava učební, softvérové a technické zabezpečenie, registrácia a usmerňovanie účastníkov, dozor počas súťaže
 • Rektorát Katolíckej univerzity podporil fungovanie nášho klubu novým vybavením (počítače a pod.)
 •  Podieľali sme sa na kompletnom monitorovaní siete LAN na Pedagogickej fakulte a zároveň na evidencii zásuviek LAN.
 •  Podrobne sme zdokumentovali switchovne a úpravy jednotlivých trás. Taktiež Študijné oddelenie Pedagogickej fakulty bolo pripojené novou trasou, ktorá bola následne aj zdokumentovaná.
 •  Práca na skvalitnení možnosti pripojenia na wifi vo foyeri Pedagogickej fakulty.
 •  Klub prijal na základe prijímacieho konania do svojich štruktúr nových členov.

2016

 • Zúčastnili sme sa obľúbeného stretnutia Android fanúšikov. Šiesty ročník akcie Android Roadshow priniesol naživo najväčšie Android novinky.
 • Postarali sme sa o opravu a údržbu univerzitných počítačov v miestnosti 447.
 • Začiatok spolupráce s Poradenským centrom Katolíckej univerzity.
 • Boli sme spoluorganizátormi Dňa otvorených dverí 2016 na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity, kde sme poskytli všetky podrobné informácie a odpovede na otázky o možnostiach štúdia účastníkom podujatia a záujemcom o štúdium na našej univerzite.
 • Klub prijal na základe prijímacieho konania do svojich štruktúr ďalších nových členov. Momentálny počet členov klubu je 13.