Medzinárodná súťaž v programovaní BALTIE 2016

Program

9.00 registrácia prihlásených účastníkov – učebňa A 442 / 4. poschodie
9:30 privítanie a slávnostné zahájenie súťaže, organizačné pokyny – A442
9:40 príchod do učební k počítačom
9:45 prihlasovanie súťažiacich
10:00 začiatok pre kategóriu A
10:05 začiatok pre kategóriu B
10:10 začiatok pre kategóriu C a D
12:30 – 12:40 koniec súťaže
12:00 – 14:00 prestávka, možnosť obeda v jedálni
14:00 – vyhlásenie výsledkov, slávnostné ukončenie